Výška zábradlí - podle jaké normy se řídit?

Pravidla pro stavbu zábradlí se řídí podle oficiální normy ČSN 74 3305, která stanovuje výšku zábradlí, mezery v balkonové výplni a další technické požadavky. Díky normě je ve výsledku zábradlí bezpečné. Pokud se tedy pouštíte do stavby zábradlí, pamatujte na ni. 

Níže se dočtete: 

1. Kde všude, podle normy, musí být zábradlí 

2. Norma na výšku zábradlí 

3. Skleněné a tyčové výplně dle normy 

       3.1. Norma skleněné výplně zábradlí 

       3.2. Norma tyčové výplně zábradlí 

4. Jak umístit madlo? 

5. Norma platí pro rodiné domy,
terasy i schodiště 

Kde všude, podle normy, musí být zábradlí 

Zábradlí je konstrukce, jejíž hlavní funkcí je zajistit bezpečnost v místech, kde je ohroženo zdraví člověka. Kde všude musí podle normy zábradlí být? 

Pokud je za tzv. pochůznou plochou, tedy plochou, kde se pohybují osoby, volný prostor přesahující rozměry v tabulce, je zábradlí nutné. Automaticky tam spadá většina balkonů, vyvýšených teras nebo schodišť. 

Pochůzná plocha 

Mezní rozměr volného prostoru 

 

hloubka

šířka

S omezeným přístupem osob 

s běžným provozem (obytné budovy, obchody…)

800 mm

200 mm 

s nízkým provozem (dočasná pracovní místa) 

1500 mm

300 mm 

S volným přístupem dospělých osob 

 

500 mm

150 mm

S volným hromadným přístupem dětí do 12 let 

 

300 mm 

100 mm 

Hlediště s provozním zatemněním 

s volným přístupem dospělých osob 

300 mm 

150 mm 

v provozech pro děti 

200 mm

100 mm


normy nerezoveho zabradli1 

Norma na výšku zábradlí 

V normě pro zábradlí se dočtete i jaká je jeho minimální výška. Tu je potřeba přizpůsobit podle hloubky volného prostoru za zábradlím. 

Požadovaná výška zábradlí: 

 • snížená - 900 mm - tu je možné použít v případě, že hloubka volného prostoru za zábradlím je menší než 3 metry. Pokud je to více, už se přechází k vyšším zábradlím. 
 • základní - 1000 mm - nejčastější výška zábradlí. Norma pro zábradlí ji nepřiděluje přesné rozměry, ale říká, že se má použít vždy, pokud neplatí jiná omezení prostoru. 
 • zvýšená - 1100 mm - když je volný prostor za zábradlím hluboký, a to přesně hlubší než 12 metrů, nebo pokud se pochůzná plocha před zábradlím svažuje se sklonem větším než 10°, případně pokud je ve volném prostoru ohroženo zdraví škodlivými látkami, je nutné použít tuto výšku zábradlí. 
 • zvláštní - 1200 mm - nejvyšší minimální výška zábradlí je nutná v místech, kde je volný prostor hlubší než 30 m


Skleněné a tyčové výplně dle normy 

Další pravidla, která norma na zábradlí upravuje se týkají výplní. Specifické požadavky je nutné dodržet u skleněných i tyčových výplní. 

Norma skleněné výplně zábradlí 

Podle typu skleněné výplně, norma zábradlí upravuje, jaké sklo je nutné použít, jakou má mít hloubku nebo rozměry. 

 

Čtyřstranné zasklení se samonosným madlem: normy nerezoveho zabradli9

 • Dle pravidel normy lze použít bezpečnostní sklo vrstvené, tepelně vrstvené bezpečnostní sklo nebo izolační sklo 
 • Hloubka uložení musí být alespoň 12 mm 
 • Maximální rozměr skla je určen jako 1100 mm x 2000 mm 
 • Vrstvené sklo s tvrzeným sklem 4 + PVB 0,76 + 4 

 

 

 

Čtyřstranné zasklení s přichyceným madlem: normy nerezoveho zabradli7

 • ne třeba použít bezpečnostní sklo vrstvené se zpevněnými tabulemi 
 • vrstvené sklo s tvrzeným sklem: 6 + PVB 0,76 + 6 

 

 

 

 

 

 

 

Čtyřsklenné zasklení bez madla (zasklení na výšku místnosti) 

 • Použijte bezpečnostní sklo vrstvené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třístranné, dvoustranné či bodové zasklení:  normy nerezoveho zabradli6 

 • Využívá se bezpečnostní sklo vrstvené 
 • Hloubka uložení je podle normy alespoň 18 mm 
 • Rozměry skla jsou omezené jako minimálně 500 mm šířka a maximálně 2000 mm délka 
 • Vrstvené sklo s tvrzeným sklem: 8 + PVB 0,76 + 8 
 • V případě bodového uložení je nutno postupovat dle dokumentace 
 • V případě uložení přes vrtané otvory musí být tabule chemicky či tepelně upraveny 

 

 

 

 


Samonosná skleněná zábradlí s madlem či bez:  normy nerezoveho zabradli5

 • Použijte bezpečnostní sklo vrstvené
 • Uložení na spodní hraně musí být alespoň 100 mm hluboké 
 • Při uložení přes vrtané otvory může být vzdálenost kotvících šroubů maximálně 300 mm 

 

 

Komonenty pro skleněné výplně zábradlí a francouzská okna najdete v kategorii zábradlí pro francouzská okna. 

Norma tyčové výplně zábradlí 

U tyčové výplně musíte zhodnotit, jak bude využívána pochůzná plocha a podle toho norma určuje rozteč tyčí. 


Pochůzné plochy s volným přístupem osob
 

 • když jsou tyče svislé a šikmé do 45° od svislice, mezera mezi nimi může být maximálně 80 mm 
 • tyče, které jsou vodorovné a šikmé v úhlu větším než 45° od svislice mohou mít dle normy mezery do 120 mm 
 • u varianty bez zarážky, je určena mezera mezi pochůznou plochou a výplní do 120 mm 

Pochůzné plochy s omezeným přístupem osob 

 • Pro rozteč tyčí platí stejná pravidla jako pro pochůzné plochy s volným příspupem osob. 
 • Pokud je hrana zarážky a spodní tyče v rozmezí 350 - 500 mm, lze použít dvoutyčovou výplň 
 • Vícetyčová či jiná, ve vnitřních vlhkých prostorech se zarážkou. Zarážka a spodní okraj výplně musí být do 350 mm 
 • Vícetyčová či jiná, v ostatních prostorech bez zarážky. Vzdálenost pochůzné plochy a spodního okraje výplně musí být do 250mm

Pochůzné plochy určené pro pohyb dětí 

 • Když jsou tyče svivlé, nebo v úhlu do 45° od svislice, vzdálenost tyčí může být maximálně 80 mm
 • U vodorovné tyčové výplně, nebo výplně v úhlu větším něž 45° od svislice se může nacházet do výšky 600 mm vzdálenost tyčí maximálně 120 mm 
 • U svislých a tabulkových výplní je minimální výška výplně 600 mm 
 • Vzdálenost mezi pochůznou plochou a spodním okrajem výplně může být maximálně 80 mm 

 

Jak umístit madlo? 

Poslední oblast, které se norma o zábradlích věnuje, je madlo. Upravuje výšku madla, jeho umístění nebo vzdálenost od konstrukce.  
Madlo musí být ve správné výšce a mít danné rozměry.         Zdroj:Freepik.com 

 

 • Madlo je vyžadováno u šikmého zábradlí schodišť a šikmých ramp a musí být umístěno ve výšce 900 - 1200 mm 
 • V provozech určených pro děti do 6 let, je nutné přidat madlo navíc ve výšce 400 - 500 mm
 • V provozech určených pro děti do 12 let, je nutné přidat madlo navíc ve výšce 600 - 700 mm 
 • Mezi madlem a konstrukcí musí být dle normy vzdálenost 60 mm 
 • Pokud se zaměříme na vhodný průřez zábradelního madla, je třeba aby umožnil uchopení ¾ obvodu. V provozech pro pohyb dospělých by to mělo být 40 - 50 mm, v provozech pro děti pak 30 - 40 mm 


Norma platí pro rodinné domy, terasy i schodiště 

Pouze zábradlí, které splňuje normu pro výšku, rozteč i madlo je bezpečné a oficiálně povolené. Tato pravidla platí i pro výšku zábradlí v zábradlí v rodinném domě. Pokud plánujete stavbu zábradlí na balkon nebo terasu, můžete si přečíst více podrobností v článku na téma norma zábradlí pro balkony a terasy. Konkrétnější informace k stavbě zábradlí pro schodiště najdete v našem dalším  článku zaměřeném právě na toto téma. 

Pokud vám přijdou technické požadavky příliš složité, můžete místo postupné stavby zábradlí zvolit i hotové sety zábradlí. Ty už splňují všechny rozměry podle normy a stačí je stabilně namontovat.