Norma na schodišťové zábradlí

Zábradlí u schodiště je základní bezpečnostní prvek, díky kterému člověk dokáže bezpečně šplhat mnoho pater. Jeho stavba podléhá normě ČSN 743005. Ta určuje výšku zábradlí schodiště, mezery mezi tyčemi výplně nebo formu skleněné výplně schodišťového zábradlí. Přečtěte si souhrn těchto pravidel. 

 zabradli schodiště norma (1)

Pokud je schodiště zvýšeno o více než 3 stupně, musí už být opatřeno bezpečným zábradlím. Bezpečné je takové hrazení, které splňuje minimální výšku zábradlí, má správně uspořádanou a stabilní výplň a je doplněno madlem, které se snadno uchopí a je v ideální výšce. 

Výška zábradlí u schodiště 

Pro většinu schodišť se používá základní výška zábradlí, což je 1000 mm

Pro nízké schody, kde je největší hloubka prostoru za zábradlím nižší než 3 metry, je možné použít i sníženou výšku zábradlí na schodech, a to  900 mm. 

Podrobnosti o výšce zábradlí na schodišti si přečtěte v článku Jaká je minimální výška zábradlí. 

Výplň zábradlí u schodů 

Pravidla pro výplň zábradlí schodiště se liší podle použitého materiálu a stylu. U tyčové výplně rozlišujeme předpisy pro svislé a vodorovné tyče. 

  • svislé tyče mohou mezi sebou mít mezeru maximálně 80 mm. Tento rozměr platí i pro provozy pro děti 
  • vodorovné tyče od sebe mohou být vzdáleny maximálně 120 mm 

 

Zvláštní pravidla platí pro skleněnou výplň. Norma zábradlí schodiště určuje technické požadavky zasklení. Předpisy se odvíjí od formy uchycení skla. Podrobný popis najdete v obecném článku o normě pro zábradlí

Zábradlí schodiště musí mít vždy madlo zabradli schodiště norma (2)

 

Každá šikmá plocha, tedy schody nebo rampy, musí být podle normy opatřena madlem. Madlo nesmí mít ostré hrany, ani jiné výstupy, aby bylo snadné se jej bezpečně držet. 

Průřez madla by měl být takový, aby bylo snadné uchopit jej ze ¾. Norma pro zábradlí schodišť určuje standardní průřez madla jako 40 - 50 mm. V provozech pro děti je to 30 - 40 mm. 

Madlo musí být umístěno u schodiště ve výšce 900 - 1200 mm. Pokud se jedná o provozy pro děti, je nutné, aby zde bylo ještě dodatkové madlo. 

  • Pro děti do 6 let musí být madlo ve výšce 400 - 500 mm 
  • pro děti do 12 let musí být madlo u schodiště ve výšce 600 - 700 mm 

Každé madlo musí být vzdáleno minimálně 40 mm od líce zdiva.

Podívejte se na kompletní nerezové zábradlí.

 

 

 

Galerie:  Zábradlí u schodiště