Nebojte se svažitých pozemků! Vše vyřeší schody

Zahrada ve svahu? To rozhodně nemusí být problém. Svažitá zahrada nabízí mnoho možností, jak právě svahy využít. Prostor pak působí přirozeným a živým dojmem. A pohodlnou chůzi lze také vyřešit, systém cestiček v kombinaci se schody vytvoří přitažlivá a zajímavá zákoutí. Při správném přístupu a pečlivém plánování určitě nehrozí, že byste museli neustále chodit z kopce nebo do kopce. Úpravy a rovnání terénu musíte dokonale připravit a vyžadují dobrou znalost půdních poměrů na zahradě. Pokud si na plánování netroufáte sami, nechte si zpracovat projekt a návrh zahrady od odborníků.

Plánování úprav na prvním místě

 

Pokud se rozhodnete pro radikálnější terénní úpravy, začněte zjišťováním půdních a vodních poměrů v dané lokalitě. Na co se soustředit? Měli byste vědět, kde se nacházejí místa, která jsou pravidelně zamokřená nebo kde tento stav hrozí při déletrvajících deštích a oblevách. Důležitá je povaha svahu pozemku, jeho stabilita, sklon a směr svažování.

Při sklonu větším než 30 stupňů nastává problém s údržbou, například při použití sekačky. V takovém případě je nutné zvážit budování teras a použití opěr. Pokud byla ve svahu využita i stavební suť, je potřeba počítat s odvodněním vytvořeného terénu. S plánováním prací určitě pomůže projekt zahrady. Investice do něj se vám v budoucnu určitě vyplatí. Budou-li úpravy náročnější a s použitím techniky, je nutné plánovat i prostor, kde se bude těžší technika pohybovat.

Po projektu přichází modelování terénu

Projekt vám vymezí, kde se bude pohybovat technika, kde bude nutné dosypání a zpevnění, kde budou opěrné zdi, cestičky a schodiště. Každá velká úprava svažitého terénu začíná odstraněním drnů a půdy. Tu neodvážejte a nechte si ji stranou pro další použití. Využijete ji k dokončovacím pracím, rostliny kvalitní půdu potřebují a nákup nové ornice nepatří k levným záležitostem. Umístěný materiál by měl připomínat přírodní tvary. Navíc je nutno počítat s tím, že materiál se bude nějakou dobu usazovat. Přebytečný materiál odvážejte až po dokončení všech úprav, mohl by se v průběhu prací ještě hodit. Po hrubém modelování tvarů se na povrch naveze dostatečná vrstva kvalitní ornice. Tu je potřeba uválcovat. Teprve po usazení lze osít trávník nebo dále upravovat.

Dům, svah a zahrada

Při úpravách svahu vycházejte z postavení domu. Pokud by byl dům nad svahem, je vhodné nedělat ostrou hranici poblíž domu, spíše volně vysvahovat prostor kolem domu a osadit rostlinami tak, aby přechod působil zcela přirozeně. Svah přímo nad domem vytváří tísnivý dojem, zde je vhodné vybudovat opěrné zdi a ponechat aspoň trochu prostoru.

Nejlepší možností je, když dům stojí ve svahu tak, že část svahu je nad domem a část pod domem. Zde máte nejvíce možností pro tvarování i výsadbu. Trávní semeno lze použít na mírné svahy, svahy s vyšším sklonem budou potřebovat trávní rohože, semena by se zde vyplavovala. Rohože je potřeba do svahu upevnit. Svahy nad 40 stupňů vyžadují opěrné zídky nebo zpevnění kameny a osázení rostlinami.

Jak budovat cestičky a schody

V každé zahradě by měla být vybudována síť pěšinek. To platí i o zahradách ve svahu. Pokud chcete, aby byly cestičky funkční, budete potřebovat zhotovit kvalitní podklad. Ten začíná výkopem, jehož hloubka se řídí tím, jak bude cestička zatěžována. Zahradní pěšině stačí hloubka kolem 40 cm. Stabilní dno se pak vysypává drtí ve vrstvách, střídá se jemná, hrubá, jemná. Vrstvy musejí být hutné, poslední pak dokonale rovná, pokud počítáte s pokládkou povrchového materiálu, například dlažby.

Jestliže chcete překonávat terénní nerovnosti, přichází čas pro schody. Ty musí být pevné, odolné, bezpečné a mrazuvzdorné. A samozřejmě také sladěné se zbytkem zahrady. Podle toho, kdo bude po schodech chodit, volte šířku i výšku schodů. Materiály pro schody mohou být různé. Tam, kde budou schody kryté, mohou být schody dřevěné, jistotou ve venkovním prostředí jsou schody betonové. Zde je široká nabídka nejen z hlediska výšky i šířky, ale také provedení. Betonové schody mohou napodobovat dřevo, různé druhy kamene a podobně. Delší a strmější schody je vhodné opatřit zábradlím, elegantním dojmem působí zábradlí dřevěné nebo zábradlí nerezové.

Opěrné zdi mohou být dekorativní

I opěrné zdi nabízejí ve svažité zahradě mnoho příležitostí. Zpevňují a rozčleňují terén, řeší výškové rozdíly. Stěny mohou být skládané suché, klasické kamenné spojované maltou, sestavy z gabionů, betonových tvárnic nebo palisády. Nejčastěji se pro tvorbu opěrných stěn používá místní lámaný kámen. Opěrné zdi by neměly být příliš vysoké, působí pak stísněným dojmem. Vhodné je rozdělení takové stěny na terasy. Ty je možno ještě oživit schody a obměnit vhodnou výsadbou. Na svazích se většinou používají rostliny, které rychle vytvářejí hustý kořenový systém a udrží ornici na místě. Mělo by se jednat o kombinace hluboce i mělce kořenících rostlin. Na svazích s vyšším sklonem je možné použít také sítě nebo geotextilie. Rostliny vybírejte tak, aby nebyly příliš náročné na péči. Pokud se rozhodnete pro skalku, vybudujte ji z jednotného typu kamenů.