Jak na montáž zábralí

Jak namontovat nerezové zábradlí

Naše zábradlí zvládnete namontovat i svépomocí. Díky tomuto článku bude každý začátečník mnohem blíže tomu, aby zvládl sestavit zábradlí sám. Následující návod lze použít, s lehkými úpravami, na kterýkoli model zábradlí z naší nabídky.

Tento návod si probereme na případu dvouramenném schodišti. Jednak jsou velmi oblíbeným typem a zabírají málo místa.

page1image45718848

Zaměření schodiště

Vždy provádějte měření již na hotových schodech. Pro správné zaměření a zjištění nákladů je potřeba půdorys s příslušnými rozměry „od kraje ke kraji“. Dle závislosti na vybraném typu zábradlí bude rozdílné rozmístění sloupků. Pro účel návodu si vybereme zábradlí obyčejné, s horizontálními výplněmi.

Při přípravě zábradlí, ve veřejných budovách, je také nutno počítat s předepsanými rozměry pro schválení úřady maximálně 120 cm mezi výplněmi. Montáž zábradlí zmenší průchodnost cca o 8 cm.

Zde je půdorys našeho návodu:

page2image45717184

Již půdorys nám ukázal, kde budou rozmístěny sloupky, a to vždy 1-1,5m od sebe (každý třetí či čtvrtýstupeň). Zvětšení tohoto prostoru způsobí ztrátu tuhost výplní.

Montáž zábradlí

V případě našeho systému je potřeba mít připraveny tyto prvky:

 page3image45727168page3image45722800
 • Sloupek42,4x970mm-8ks.

 • Trubka Ø42,4 x 2500 mm - 2 ks.

 • Trubka Ø42,4 x 1500 mm - 1 ks.

 • Trubice Ø12.0 x 2500 mm - 8 ks.

 • Trubice Ø12,0 x 1500 mm - 4 ks.

 • Koleno s nastavitelnými úhly model 17.0791.242.12: varianta A - 0 ks, varianta B -2 ks

 • 90 ° ohyb model 17.0305.242.12: varianta A - 3 ks, varianta B - 1 ks

 • Ohýbací koleno pro trubku 17.5600.012.12 Ø12,0 mm - 12 ks

  Zakončovací prvky:

page3image45638176
 • Záslepka pro trubku Ø12mm 17.0221.012.12 8 ks

 • Záslepka pro trubku Ø42,4mm 17.5729.242.12 2 ks


Samotná montáž

Zábradlí se instaluje v několika krocích. Často se opakují, proto je uvádíme níže ve správném pořadí. Pro snazší orientaci označíme sloupky ve výkresu od 1 až 8.

page4image45636304

Krok jedna

Práci zahájíme dvojici sloupků (1) a (2). Tyto sloupky budou propojeny vzájemně plnícími trubkami o pr. 12mm. Protáhněte tedy jednu trubku úchyty na stejném místě na každém sloupku. Tuto připravenou konstrukci položíme na okraj schodiště, doporučená vzdálenost od okraje sloupku je 2- 4cm mínus tloušťka soklu. Značkovačem skrz otvor označíme tři body. To budou místa pro vrtání potřebné k připevnění sloupku. Jak namontovat správně sloupek naleznete zde.

Sloupky musí být kolmo a utažené.

Krok dva

Nasaďte madlo o pr. 42,4mm na sloupky (1) a (2) a dočasně je zafixujte izolační páskou. Dříve vložená trubka o pr. 12mm je demontována.

Krok tři

Nastal čas umístit sloupek na střed. Sloupek by měl s podporou pro madlo dokonale zapadat do již připravené sestavy. V místě montáže musí být sloupek svislý. Pomocí otvorů v montážní desce opět označíme otvory pro navrtání. Sloupek poté nainstalujeme.

page4image45700800

Krok čtyři

Kroky 1-3 opakujeme pro sloupky (4), (5) a (6).

Krok pět

Jsme ve fázi, kdy máme nainstalováno 6 sloupků, na nich dočasně umístěné zábradlí. Nastal tedy čas spojit trubku v mezipatře. Zde je potřeba věnovat pozornost variantě mezipatra s hlediska uspořádání.

Varianta A

Varianta B

page5image45715728 page5image45722384page5image45713024
page6image45642544

V případě varianty A se spojení provádí pomocí dvou kolen 90° (17.0305.242.12). Na mezipatře, varianta B, musí být použity dvě otočná kolena 360° (17.0791.242.12). Po výběru správných kolen je pak práce podobná u obou variant. Trubky zábradlí musí být umístěny tak, aby se stýkaly na mezipatře na stejné úrovni. Po zasunutí kolen změřte vzdálenost mezi nimi a odřízněte kus trubky pr. 42,4mm v této délce. Vše zatím děláme na sucho. Pokud se nám podařilo spojit, označíme polohu vůči všem sousedním komponentům pomocí značkovače.

Krok šest

Změřte délku úseku trubky od sloupku (4) a přiloženým kolenem. Rozměr si zaznačte.

 page6image45639424 page6image45639216

Krok sedm

Na sloupcích (1), (2) a (3) označte místa pro přišroubování k podpěrám zábradlí.

Madlo odstraňte ze sloupků. Pomocí vhodného vrtáku vyvrtejte otvory v místě označení. Madlo přišroubujte ke sloupkům pomocí šroubů 5x12mm.

Někdy se stane že při variantě A je mezipatro příliš úzké a nejde zde vložit trubka. V tomto případě použijte 360° otočné klouby.

Krok osm

Přesuňte madlo na sloupky (4), (5) a (6) na pravděpodobné místo jejich spojení s poslední částí v nižším ramenu, vložte do něj 90° ohyb.

Krok devět

Přejdeme nyní k umístění sloupků (7) a (8).

page7image45729616   page7image45735440 
page8image46119968

Umístěte sloupky na své pozice, zároveň musí být spojené výplní. Spojte dvojici sloupků pomocí ohýbací spojky, aby vznikla poloha, v níž je ohyb 90°. Zaznačte opět pozici puků sloupku (7) a (8) jako při ostatních sloupcích.

Krok deset

Pomocí značkovače označte polohu kolena k sousedním trubkám.

Krok jedenáct

Na sloupcích (4), (5) a (6) označte polohu přišroubování ke sloupkům. Více krok sedm. Ve spodní části zařízněte madlo o naměřenou délku z kroku šest.

Krok dvanáct
Připevníme sloupky (7) a (8).

Krok třináct

Sestavíme celé zábradlí, ale pouze na sucho.

Krok čtrnáct

Na sloupcích (7) a (8) označte místa k přišroubování madla. Madlo připravte k montáži. Poté jej připevněte k sloupkům. Madlo 42,4mm nyní zaslepte záslepkou 17.5729.242.12 na tomto konci a nyní i na spodním konci.


page8image45717392

Krok patnáct

Nyní všechny přišroubované trubky pr. 42,4mm a příslušná kolena slepíme. Nyní tak získáváme celou strukturu našeho zábradlí.

Krok šestnáct

Trubky výplně pr. 12mm zaslepíme na začátku i konci zábradlí. Záslepky: 17.0221.012.12.

Krok sedmnáct

Zábradlí je nutno očistit pomocí čističe na nerez, např. BERNER. Tímto jsme dokončili montáž našeho zábradlí.

Shrnutí k samostatnému sestavení nerezového zábradlí

Jak se ukázalo, k instalaci zábradlí je třeba trpělivost a přesnost. K dosažení uspokojivého výsledku jezapotřebí mít vhodné nástroje, znalosti a hlavně čas. Abychom splnili vaše očekávání, máme k dispozici mnoho prostředků.