Jak na montáž zábralí

Jak namontovat nerezové zábradlí

Montáž nerezového zábradlí můžete provést sami, a to i bez předchozích zkušeností. Tento článek vám poskytne podrobný návod, díky kterému se i začátečník může snadno naučit, jak sestavit zábradlí. Představené instrukce jsou aplikovatelné na všechny modely zábradlí z naší nabídky, přičemž je možné je s drobnými úpravami přizpůsobit konkrétnímu typu.

V tomto návodu se zaměříme na montáž zábradlí u dvouramenného schodiště, které je oblíbené pro svou kompaktní velikost a efektivní využití prostoru.

page1image45718848

 

Zaměření schodiště

Je důležité provádět měření na již dokončených schodech. Pro správné zaměření schodiště a odhad nákladů je zapotřebí mít půdorys s rozměry „od kraje ke kraji“. V závislosti na vybraném typu zábradlí dojde k rozdílnému rozmístění sloupků. V tomto návodu se zaměříme na standardní zábradlí s horizontálními výplněmi.

Při instalaci zábradlí v veřejných budovách je také nutné brát v úvahu předepsané normy, které stanovují maximální povolenou vzdálenost mezi výplněmi na 120 cm, aby bylo zábradlí schváleno příslušnými úřady. Montáž zábradlí také sníží průchodnost schodiště přibližně o 8 cm.

Zde je půdorys našeho návodu:

page2image45717184

 

Výpis položek potřebných pro montáž

SLOUPEK 7ks Odkaz na e-shop  sloupek
MADLO PR. 42,4mm

 

Délka -3m - 2ks

Délka -1,5m - 1ks

Odkaz na e-shop 

 

VÝPLŇ TRUBKA PR. 12mm

 

 

Délka -3m - 8ks

Délka -1,5m - 4ks

 Odkaz na e-shop  vypln
ZÁSLEPKY VÝPLNĚ 12ks    Odkaz na e-shop 
 
drzak
ZÁSLEPKY MADLA 2ks  Odkaz na e-shop zaslepka
ŠROUBKY 14ks Odkaz na e-shop sroubek
KOLENA PRO MADLO 2ks Odkaz na e-shop Snímek obrazovky 2024-01-15 v 13.16.38 1
OHÝBACÍ SPOJ PRO TRUBKY 4ks Odkaz na e-shop Snímek obrazovky 2024-01-15 v 13.25.39

 

Samotná montáž

Instalace zábradlí typicky zahrnuje následující kroky, přičemž pro lepší přehlednost jsou sloupky označeny čísly od 1 do 8:
 
page4image45636304

Krok jedna

 •  Začněte s dvojicí sloupků (1) a (2): Tyto sloupky budou vzájemně spojeny pomocí trubek o průměru 12 mm.
 •  Instalace trubek: Protáhněte jednu trubku skrz úchyty umístěné na stejných místech obou sloupků.
 •  Položení konstrukce u schodiště: Umístěte sloupky na okraj schodiště. Doporučená vzdálenost od okraje sloupku je 2 až 4 cm, odečteno od tloušťky soklu.
 •  Označení pro vrtání: Použijte značkovač, proložte ho skrz otvory v trubkách a označte tři body na schodišti, kde budete vrtat pro upevnění sloupků.
 •   Vrtání a instalace sloupků: Vrtejte díry na označených místech a následně namontujte sloupky podle pokynů. Je důležité, aby sloupky byly kolmé a pevně utažené.

 

 Krok dva

 • Nasadit madlo (průměr 42,4 mm): Madlo se nasadí na sloupky (1) a (2).
 • Dočasné zafixování madla: Použijte izolační pásku k dočasnému zafixování madla na sloupcích.
 • Demontáž trubky: Odstranění dříve vložené trubky o průměru 12 mm.
 • Nasaďte madlo o pr. 42,4mm na sloupky (1) a (2) a dočasně je zafixujte izolační páskou. Dříve vložená trubka o pr. 12mm je demontována.

Krok tři

Pro umístění a instalaci středového sloupku postupujte takto:

 • Umístění sloupku na střed: Sloupek s podporou pro madlo umístěte tak, aby dokonale zapadal do již připravené konstrukce sloupků.
 • Zajištění svislosti sloupku: Při montáži se ujistěte, že sloupek je perfektně svislý.
 • Označení pro vrtání: Použijte otvory v montážní desce sloupku jako šablonu pro označení míst, kde budete vrtat.
 • Vrtání a instalace sloupku: Navrtejte otvory podle označení a následně sloupek nainstalujte.

Důležité je dodržovat přesnost při označování a vrtání, aby byl sloupek pevně a správně umístěn.

page4image45700800

Krok čtyři

Kroky 1-3 opakujeme pro sloupky (4), (5) a (6).

Krok pět

V současné fázi projektu, kde máte nainstalováno šest sloupků s dočasně umístěným zábradlím, je čas spojit trubku v mezipatře. Klíčové kroky:

 • Zohlednění uspořádání mezipatra: Při spojování trubky dbejte na specifické uspořádání a potřeby daného mezipatra.
 • Spojení trubky: Provádějte spojení trubky s ohledem na umístění a orientaci sloupků.

Tento krok je důležitý pro zajištění funkčnosti a estetiky celého zábradlí.

Varianta A

page5image45715728

page5image45722384

Varianta B

page5image45713024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
page6image45642544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro spojení trubek zábradlí na mezipatře podle varianty A a B postupujte následovně:

1. Výběr kolen:
- Varianta A: Použijte dvě kolena o 90° (typ 17.0305.242.12).
- Varianta B: Použijte dvě otočná kolena o 360° (typ 17.0791.242.12).

2. Příprava spojení:
- Zkontrolujte, že trubky zábradlí se na mezipatře stýkají na stejné úrovni.

3. Měření a řezání trubky:
- Po zasunutí kolen změřte vzdálenost mezi nimi.
- Odřízněte kus trubky o průměru 42,4 mm v naměřené délce.

4. Montáž na sucho:
- Nejprve spojte všechny komponenty bez finálního upevnění, abyste ověřili správnost rozměrů a polohy.

5. Označení polohy:
- Jakmile se vám podaří vše správně spojit, označte polohu trubek a kolen vůči všem sousedním komponentům pomocí značkovače.

Tímto způsobem zajistíte, že všechny části zábradlí budou správně umístěny a připraveny pro finální montáž.

Krok šest

Změřte délku úseku trubky od sloupku (4) a přiloženým kolenem. Rozměr si zaznačte.

 page6image45639424 page6image45639216

Krok sedm

Pro přišroubování madla ke sloupkům a řešení úzkého mezipatra podle varianty A postupujte následujícím způsobem:

 • 1. Označení míst pro šrouby:
  - Na sloupcích (1), (2) a (3) označte místa, kde budou přišroubovány podpěry zábradlí.
 • 2. Demontáž madla:
  - Odstraňte madlo ze sloupků.
 • 3. Vrtání otvorů:
  - Použijte vhodný vrták pro vyvrtání otvorů v místech, která jste označili na sloupcích.
 • 4. Montáž madla:
  - Madlo přišroubujte ke sloupkům pomocí šroubů o velikosti 5x12 mm.
 • 5. Řešení úzkého mezipatra v variantě A:
  - Pokud je mezipatro příliš úzké na umístění trubky, použijte 360° otočné klouby, aby bylo možné madlo správně instalovat.

Tento postup zajistí, že madlo bude pevně přišroubováno a že se dokážete vypořádat s omezením prostoru v určitých variantách instalace.

Krok osm

Pro přesunutí madla a jeho připojení k poslední části v nižším ramenu postupujte takto:

 • Přesunutí madla:
  - Přemístěte madlo na sloupky (4), (5) a (6). Ujistěte se, že je umístěno na místě, kde se bude pravděpodobně spojovat s poslední částí v nižším ramenu.
 • Instalace 90° ohybu:
  - Do madla vložte 90° ohyb, aby se mohlo přesně a správně spojit s částí v nižším ramenu.

Tímto způsobem zajistíte, že madlo bude správně orientováno a připraveno k finálnímu spojení s nižším ramenem zábradlí.

Krok devět

Přejdeme nyní k umístění sloupků (7) a (8).

page7image45729616   page7image45735440 
page8image46119968

Umístěte sloupky na své pozice, zároveň musí být spojené výplní. Spojte dvojici sloupků pomocí ohýbací spojky, aby vznikla poloha, v níž je ohyb 90°. Zaznačte opět pozici puků sloupku (7) a (8) jako při ostatních sloupcích.

Krok deset

Pomocí značkovače označte polohu kolena k sousedním trubkám.

Krok jedenáct

Na sloupcích (4), (5) a (6) označte polohu přišroubování ke sloupkům. Více krok sedm. Ve spodní části zařízněte madlo o naměřenou délku z kroku šest.

Krok dvanáct
Připevníme sloupky (7) a (8).

Krok třináct

Sestavíme celé zábradlí, ale pouze na sucho.

Krok čtrnáct

Na sloupcích (7) a (8) označte místa k přišroubování madla. Madlo připravte k montáži. Poté jej připevněte k sloupkům. Madlo 42,4mm nyní zaslepte záslepkou 17.5729.242.12 na tomto konci a nyní i na spodním konci.


page8image45717392

Krok patnáct

Nyní všechny přišroubované trubky pr. 42,4mm a příslušná kolena slepíme. Nyní tak získáváme celou strukturu našeho zábradlí.

Krok šestnáct

Trubky výplně pr. 12mm zaslepíme na začátku i konci zábradlí. Záslepky: 17.0221.012.12.

Krok sedmnáct

Zábradlí je nutno očistit pomocí čističe na nerez, např. BERNER. Tímto jsme dokončili montáž našeho zábradlí.

Shrnutí k samostatnému sestavení nerezového zábradlí

Jak se ukázalo, k instalaci zábradlí je třeba trpělivost a přesnost. K dosažení uspokojivého výsledku jezapotřebí mít vhodné nástroje, znalosti a hlavně čas. Abychom splnili vaše očekávání, máme k dispozici mnoho prostředků.