Jak postavit schody v rodinném domě?

Realizace schodiště v rodinném domě je velkým stavebním zásahem, který vyžaduje nejen odborné znalosti, ale také praxi a dodržení základních postupů. Jak vlastně taková výstavba schodů v domě probíhá, co je potřeba zajistit a co je nutné dodržovat?

Materiál schodiště

Nejprve je vhodné vyřešit optimální materiál. Ten souvisí jednak s užitnou funkcí schodů, ale také s tím, zda chceme schodiště vnímat jako ryze praktický prvek, případně budeme výraznější měrou dbát taktéž o estetiku.

Prakticky tak lze realizovat schodiště z těchto materiálů:

1_schody - drevo ocel

  • beton
  • železobeton
  • dřevo
  • keramika (dlažba, povrch schodů)
  • ocel a jiné kovy
  • sklo
  • kámen

Typ schodiště

Bavíme-li tvaru, rozlišujeme několik druhů schodišť:

Přímoramenná schodiště - Jedná se o nejběžnější a nejpraktičtější možnost. Přímoramenné schodiště sice může působit nudně, tuto volbu však oceníte už při prvním stěhování nábytku.

Vřetenová schodiště - Vysoce elegantním solitérem se v interiéru stává hlavně schodiště točité. Rozměr i prostorové uspořádání tohoto typu schodiště dokáže uspořit i velké množství místa.

Páteřové schodiště - Tento typ se vyznačuje mohutným, ocelovým, betonovým či dřevěným nosníkem probíhajícím pod středem celého schodiště. Ten je vlastně hlavní oporou každého schodu a schodiště tak může stát v prostoru bez boční opory.

Bočnicové schodiště - V tomto případě je každý jednotlivý stupeň (schod) ukotven v bočnici. Ty jsou zpravidla umístěny po obou stranách.

Další druhy schodišťSegmentová schodiště nabízejí možnost vytvořit takový tvar schodiště, který plně odpovídá dispozicím vašeho interiéru. Zvolit můžete například schodiště modulová, harmoniková kazetová nebo dokonce závěsná. Ani zde se meze ve fantazii, co se použitých materiálů týče, nekladou.

Optimální rozměry schodiště

Vhodné rozměry schodů se odvíjejí od příslušné normy, a to konkrétně od ČSN 73 4130. Dále je nutná brát v potaz ČSN 74 3305, která se nazývá Ochranná zábradlí. Posledním předpisem je norma ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb, která obsahuje požární bezpečnost.

Co se týče základních rozměrů, minimální přípustná šířka činí 900 mm. Obecně se pak šířka schodiště určuje v násobcích 600 mm. Minimální podchodná výška činí 2100 mm. Takzvaná průchodná výška by měla být 1900 mm. Dále je vyžadován příslušný sklon maximálně, a to maximálně 35°, zcela výjimečně pak 41°. Počet schodů v jednom rameni činí nejvýše 16, výjimečně 18. schodů. Rozměr jednoho stupně vypočítáme dle 2v + š = 630 mm. Kdo si chce poněkud zjednodušit práci, může zvolit i schody ve formě tzv. stavebnicového systému. Ty dokáže realizovat prakticky každý zručnější kutil.

Zábradlí

Také umístění zábradlí má svá pravidla. Madla by měla být ve výšce alespoň 90, optimálně 110 centimetrů nad zemí (hranou každého schodu), aby bylo uchycení pohodlné a bezpečné. Madlo pro děti je pak umístěno ve výšce 40 až 70 centimetrů. Použitá zábradlí by měla být hladká, bez zbytečných výstupků, nerovností či jiných „deformací“, které by se mohly jevit jako nebezpečné. Jsou-li madla dřevěná, nezapomínejte na správné ošetření, aby se předešlo zapíchnutí třísek do rukou. Velmi oblíbené je nerezové zábradlí hlavně pro svojí jednoduchou údržbu. Jelikož je zábradlí namáháno, neměla by chybět ani výplň – zde se samozřejmě bavíme o vnější straně schodiště, ta vnitřní má obvykle zábradlí montovaná přímo do zdi. Výplň zábradlí by měla tvořit pevná mříž, sloupky či tabule. Na materiálu příliš nezáleží (pouze z hlediska estetického), stěžejní je kvalita zpracování.