Normy na schodišťové a balkónové Zábradlí

Volba vhodného zábradlí

je velice důležitá pro pohodlí budoucích uživatelů domu i pro jeho dlouhou životnost. Pravidla pro správné umístění zábradlí obsahuje norma ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“.

Všechny pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, se musí opatřit ochranným zábradlím, které musí bezpečně odolávat zatížením působícím ve směru vodorovném i svislém. Schodiště s více než 3 stupni → musí být zábradlí.

U schodiště ukončuje ramena na volných koncích a jsou ukončena madly. Musí být
pevná a bezpečná, nehořlavá.

Nejmenší dovolená výška zábradlí včetně madla:a) snížená(RD) – 900 mm (pokud je hloubka volného prostoru nejvýše 3,0 m)
b) základní – 1000 mm
c) Zvýšená – 1100 mm (hloubka volného prostoru je větší než 12,0 m)
d) zvláštní – 1200 mm (pokud je hloubka volného prostoru větší než 30,0 m)

Mezery v zábradelní výplni nesmí být širší než
– 120 mm v bytových domech
– 80 mm v provozech určených pro děti

Zábradlí schodišť a šikmých ramp musí být:

opatřeno madlem, umístěným ve výšce nejméně 900 mm a nejvíce 1200 mm.

• U staveb určených pro pobyt dětí do 12 let vevýši 400 až 700 mm.

materiál – dřevo, plast, kov

vzdáleno min. 40 mm od líce zdiva

madlo nesmí mít ostré hrany, výstupy apod.

Galerie schodiště a zábradlí: