NORMY A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY ZÁBRADLÍ

Normy a bezpečnostní prvky zábradlí

Zábradlí je v podstatě definováno jako konstrukce, jejíž hlavní funkcí je zajistit bezpečnost na místech, kde by mohlo být ohroženo zdraví člověka. Proto by tento bezpečnostní prvek neměl nikdo podcenit a zabezpečit tak své schodiště, lávku, balkón, terasu atd. bezpečnou a schválenou ochrannou. Držíme se taktéž nových trendů, proto u nás naleznete jak nerezové zábradlí všech různých tvarů, tak i skleněné, které zajistí jak Vaši bezpečnost, tak estetiku. Protože je pro nás vaše spokojenost a bezpečnost na prvním místě, při výstavbě ochranného zábradlí se řídíme normou ČSN 74 3305.

Povinnost zřídit zábradlí

Na každém volném okraji pochůzné plochy, před nímž je volný prostor, který přesahuje následující rozměry uvedené v tabulce.

 

Pochůzná plocha Mezní rozměr (mm)
Hloubka „x“ Šířka „y“
S omezeným přístupem osob (s přístupem omezeného počtu povolaných osob) S běžným provozem (obytné budovy, obchody,..) 800 200
S nízkým provozem (dočasná, přechodná a občasná pracovní místa) 1500 300
S volným přístupem dospělých osob 500 150
S volným hromadným přístupem dětí do 12let 300 100
Hlediště s provozním zatemněním S volným přístupem dospělých osob 300 150
V provozech pro děti 200 100

Nejmenší povolená výška zábradí

V případě, že nelze dodržet předepsanou výšku zábradlí, je možné horní hranu zábradlí udělat širší. Dovolené rozměry se řídí podle tabulky:

Pokud část zábradlí nebo konstrukce vytváří na straně pochůzné plochy plošinku 130-300mm zasahující do výše max. 500mm, výška zábradlí musí převyšovat tuto plošinu minimálně o 900mm.

 

Nejmenší povolená výška zábradlí h(mm) Oblast použití
Snížená - 900 Hloubka volného prostoru d ≤ 3m
Základní - 1000 Nejpoužívanější (všude kde neplatí ostatní omezení prostoru)
Zvýšená - 1100 Hloubka volného prostoru d > 12m, nebo
Pochůzná plocha se ve vzdálenosti do 1m od volného okraje svažuje k tomuto okraje sklonem >10⁰ (nebo stupňovitě), nebo
Ve volném prostoru je ohrožení zdraví škodlivými látkami.
Zvláštní - 1200 Hloubka volného prostoru d > 30m

 

 normy nerezoveho zabradli2

Výplň zábradlí

Skleněné výplně

Čtyřstranně uložená zasklení se samonosným madlem

 • Bezpečnostní skla vrstvená, tepelně tvrzené bezpečnostní sklo (pouze zábradlí schodišť), Izolační sklo (pouze společně s vrstveným sklem)
 • Hloubka uložení nejméně 12mm (minimum 1,5 tl. skla)
 • Max. rozměr skla: 1100 x 2000mm
 • Vrstvené sklo s tvrzeným sklem: 4 + PVB 0,76 + 4
normy nerezoveho zabradli9 

Čtyřstranně uložená zasklení, madlo přichyceno k zasklení

 • Bezpečnostní skla vrstvená s tepelně tvrzenými nebo tepelně, či chemicky zpevněnými tabulemi
 • Hloubka uložení nejméně 12mm (minimum 1,5 tl. skla)
 • Max. rozměr skla: 1100 x 2000mm
 • Vrstvené sklo s tvrzeným sklem: 6 + PVB 0,76 + 6

Čtyřstranně uložená zasklení, plnící funkci zábradlí bez madla (zasklení na výšku místnosti)

 • Bezpečnostní skla vrstvená (všechny varianty)
 • Hloubka uložení nejméně 12mm (minimum 1,5 tl. skla)
 • Max. rozměr skla: 1100 x 2000mm
 • Vrstvené sklo s tvrzeným sklem: 4 + PVB 0,76 + 4
normy nerezoveho zabradli7 

Třístranně, dvoustranně nebo bodově uložená zasklení

 • Bezpečnostní skla vrstvená (všechny varianty)
 • Při dvoustranném nebo třístranném uložení je hloubka uložení nejméně 18mm.
 • Rozměry skla: šířka min.500mm, délka max. 2000mm
 • Vrstvené sklo s tvrzeným sklem: 8 + PVB 0,76 + 8
 • V případě bodového uložení, musí způsob uložení odpovídat schválené dokumentaci.
 • V případě bodového uložení přes vrtané otvory musí být tabule vrstveného skla chemicky či tepelně zpevněny nebo tepelně tvrzeny.
normy nerezoveho zabradli6 

Samonosná skleněná zábradlí s madlem nebo bez madla

 • Bezpečnostní skla vrstvená (všechny varianty) z tabulí tepelně či chemicky zpevněného nebo tepelně tvrzeného skla
 • uložení na spodní straně nejméně 100mm
 • při uložení přes vrtané otvory (ø25- ø35mm) je vzdálenost kotvicích šroubů max.300mm.
 normy nerezoveho zabradli5

 

Zábradlí s tyčovou výplní

Pochůzné plochy s volným přístupem osob

 

Svislé a šikmé v úhlu do 45⁰ od svislice Vzdálenost tyčí max. 120mm
Vodorovné a šikmé v úhlu větším než 45⁰ od svislice Vzdálenost tyčí max. 180mm
Zábradlí BEZ ZARÁŽKY Mezera mezi pochůznou plochou a výplní ≤ 120mm

Pochůzné plochy s omezeným přístupem osob

 

Stejné podmínky jako u pochůzné plochy s volným přístupem osob
Lze použít dvoutyčová výplň, pokud hrana zarážky a spodní tyč jsou vzdáleny v rozmezí: Rozmezí: 350mm až 500mm
Vícetyčová či jiná, ve vnitřních vlhkých prostorech se zarážkou. Zarážka a spodní okraj výplně: Vzdálenost: ≤ 350mm
Vícetyčová či jiná, v ostatních prostorech bez zarážky. Pochůzná plocha a spodní okraj výplně: Vzdálenost: ≤ 250mm

 

Pochůzné plochy určené pro pohyb dětí

 

Svislé a šikmé v úhlu do 45⁰ od svislice Vzdálenost tyčí max. 80mm
Pouze svislé, či tabulkové výplně do výšky: Minimální výška výplně: 600mm
Vodorovná a šikmá tyčová výplň v úhlu větším než 45⁰ od svislice se může nacházet od výšky 600mm a to: Vzdálenost tyčí max. 120mm
Plocha pochůzné plochy (případně zarážky) a spodní okraj výplně: Vzdálenost: ≤ 80mm

 

Zábradelní madlo

 

Vyžaduje se u šikmého zábradlí schodišť a šikmých ramp. Madlo nad povrchem pochůzné plochy: Ve výšce: 900 až 1200mm
Šikmé zábradlí schodišť a ramp v provozech určených pro děti má být madlo navíc a to: Ve výšce: 400 až 500mm(děti do 6let)
Ve výšce: 600 až 700mm(děti do 12let)
Mezi madlem a konstrukcí zábradlí musí být vzdálenost: Min. 60mm
Vhodný průřez zábradelního madla musí zajistit uchopení ¾ obvodu madla a to: V provozech pro pohyb dospělých: 40 až 50mm 
V provozech pro pohyb dětí: 30 až 40mm